• Znajdź nas

Różnice w słownictwie Petersburga i Moskwy

Date: Luty 19, 2017 Author: Aleksandra Categories: Język rosyjski, Nauka języka rosyjskiego online, Nauka języków obcych, O Rosji 0

Kliknij w obrazek:)  http://pl.bab.la/ 

Czytaj dalej

Podróż do „Wenecji Północy”

Date: Wrzesień 28, 2015 Author: Aleksandra Categories: Blog, O Rosji 0

Opowiemy  Wam o pięknym miejscu, które nas niezmiernie zauroczyło i z pewności będziemy do niego wracać. Tym niesamowitym miejscem na ziemi jest rosyjska metropolia – Sankt-Petersburg, nazywana także „Wenecją Północy”. Miasto położone jest na ponad stu wyspach i wysepkach, a spacerując po nim bezustannie podziwiamy rzeki, kanały czy spajające i zwodzone mosty.   Petersburg został…

Czytaj dalej

Pisownia przedrostków без-, воз-, из-, раз-, бес-, вос-, ис-, рас-, рос-

Date: Lipiec 1, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Przedrostki без-, воз-, из-, раз- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną з) występują przez spółgłoską dźwięczną i samogłoską, np. возвратить (oddać). Przedrostki бес-, вос-, ис-, рас- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną с) występują przed spółgłoską bezdźwięczną, np. воспитать (wychować). Przedrostek рос- występuje zawsze pod akcentem w takich wyrazach, jak: роспуск (rozwiązanie, rozpuszczenie), роспись (fresk, malowidło), росчерк…

Czytaj dalej

Pisownia -ся, -сь

Date: Maj 31, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

-ся, -сь to odpowiedniki polskiej partykuły zwrotnej „się”. Zarówno -ся, jak i -сь, w języku rosyjskim, w czasownikach, piszemy zawsze łącznie. Partykułę zwrotną -ся piszemy po spółgłosce, np. он моется, zaś -сь po samogłosce, np. я моюсь.  

Czytaj dalej

Imię, patronimik, nazwisko

Date: Kwiecień 8, 2015 Author: Aleksandra Categories: Aktualności, Nauka języka rosyjskiego online 0

Nowy filmik! Babuszka zaprasza na mini-lekcję o imieniu, patronimiku i nazwisku w języku rosyjskim! Miłego oglądania!

Czytaj dalej

Pisownia liczebnika пол (pół)

Date: Luty 20, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

W wyrazach złożonych liczebnik пол piszemy z łącznikiem, gdy: 1) następne słowo zaczyna się na spółgłoskę л (пол-литра); 2) następne słowo zaczyna się na samogłoskę (пол-яблока); 3) następne słowo jest nazwą własną (пол-Варшавы). W pozostałych wyrazach złożonych liczebnik piszemy łącznie z następującym po nim wyrazem (полчаса).  

Czytaj dalej

Webinarium „Życie i twórczość Anny German” – nagranie

Date: Styczeń 26, 2015 Author: Aleksandra Categories: Aktualności, Nauka języka rosyjskiego online, O Rosji 0

Jest już nagranie z webinarium. Naszym zdaniem, wyszło fajnie:) Zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj dalej

Internacjonalizmy

Date: Styczeń 18, 2015 Author: Aleksandra Categories: Nauka języka rosyjskiego online 0

Zapraszamy na lekcję o internacjonalizmach. Miłego oglądania! Przyjemnej nauki!

Czytaj dalej

Rząd czasowników

Date: Grudzień 28, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

  беречь кого? сберечь что? детей деньги pilnować kogo? strzec czego? ustrzec dzieci pieniędzy благодарить кого? поблагодарить что? врача судьбу dziękować komu? podziękować czemu? lekarzowi   losowi возглавлять что? возглавить министерство stawać (stać) na czele czego? stanąć na czele ministerstwa выполнять что? выполнить обещание, анкету wywiązywać się z czego? wypełniać co? wywiązać się dopełnić czego?…

Czytaj dalej

Imiesłów przysłówkowy

Date: Grudzień 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przysłówkowy (деепричастие) Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika niedokonanego bezokolicznik 3 osoba l.mn. przyrostek imiesłów плавать плава-ют -а- (-я-) плавая учиться уч-ат-ся учась Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika dokonanego bezokolicznik temat przyrostek imiesłów прыгнуть прыгну-ть -в- прыгнув проснуться просну-ть-ся -вши- проснувшись    

Czytaj dalej