• Znajdź nas

Różnice w słownictwie Petersburga i Moskwy

Date: Luty 19, 2017 Author: Aleksandra Categories: Język rosyjski, Nauka języka rosyjskiego online, Nauka języków obcych, O Rosji 0

Kliknij w obrazek:)  http://pl.bab.la/ 

Czytaj dalej

Pisownia przedrostków без-, воз-, из-, раз-, бес-, вос-, ис-, рас-, рос-

Date: Lipiec 1, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Przedrostki без-, воз-, из-, раз- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną з) występują przez spółgłoską dźwięczną i samogłoską, np. возвратить (oddać). Przedrostki бес-, вос-, ис-, рас- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną с) występują przed spółgłoską bezdźwięczną, np. воспитать (wychować). Przedrostek рос- występuje zawsze pod akcentem w takich wyrazach, jak: роспуск (rozwiązanie, rozpuszczenie), роспись (fresk, malowidło), росчерк…

Czytaj dalej

Pisownia -ся, -сь

Date: Maj 31, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

-ся, -сь to odpowiedniki polskiej partykuły zwrotnej „się”. Zarówno -ся, jak i -сь, w języku rosyjskim, w czasownikach, piszemy zawsze łącznie. Partykułę zwrotną -ся piszemy po spółgłosce, np. он моется, zaś -сь po samogłosce, np. я моюсь.  

Czytaj dalej

Pisownia liczebnika пол (pół)

Date: Luty 20, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

W wyrazach złożonych liczebnik пол piszemy z łącznikiem, gdy: 1) następne słowo zaczyna się na spółgłoskę л (пол-литра); 2) następne słowo zaczyna się na samogłoskę (пол-яблока); 3) następne słowo jest nazwą własną (пол-Варшавы). W pozostałych wyrazach złożonych liczebnik piszemy łącznie z następującym po nim wyrazem (полчаса).  

Czytaj dalej

Rząd czasowników

Date: Grudzień 28, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

  беречь кого? сберечь что? детей деньги pilnować kogo? strzec czego? ustrzec dzieci pieniędzy благодарить кого? поблагодарить что? врача судьбу dziękować komu? podziękować czemu? lekarzowi   losowi возглавлять что? возглавить министерство stawać (stać) na czele czego? stanąć na czele ministerstwa выполнять что? выполнить обещание, анкету wywiązywać się z czego? wypełniać co? wywiązać się dopełnić czego?…

Czytaj dalej

Imiesłów przysłówkowy

Date: Grudzień 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przysłówkowy (деепричастие) Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika niedokonanego bezokolicznik 3 osoba l.mn. przyrostek imiesłów плавать плава-ют -а- (-я-) плавая учиться уч-ат-ся учась Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika dokonanego bezokolicznik temat przyrostek imiesłów прыгнуть прыгну-ть -в- прыгнув проснуться просну-ть-ся -вши- проснувшись    

Czytaj dalej

Imiesłów przymiotnikowy

Date: Grudzień 1, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przymiotnikowy (причастие)   Tworzenie imiesłowu przymiotnikowego w stronie czynnej czasu teraźniejszego   bezokolicznik koniugacja 3 osoba, l.mn. przyrostek imiesłów писать I пиш-ут -ущ- пиш-ущ-ий говорить II говор-ят -ящ- говор-ящ-ий   Tworzenie imiesłowu przymiotnikowego w stronie czynnej czasu przeszłego bezokolicznik temat przyrostek imiesłów чита-ть на гласный -вш- чита-вш-ий привез-ти на согласный -ш- привёз-ш-ий   Tworzenie…

Czytaj dalej

Kategoria czasu

Date: Listopad 30, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria czasu (категория времени)   W języku rosyjskim wyróżniamy trzy czasy:   czas teraźniejszy (настоящее время), czas przeszły (прошедшее время), czas przyszły (будущее время).   Czas teraźniejszy (настоящеевремя) – tabelka odmiany została podana przy omówieniu koniugacji.   Czas przeszły (прошедшеевремя) tworzymy od tematu bezokolicznika, dodając do tematu następujące końcówki:   liczba pojedyncza liczba mnoga osoby rodzaj…

Czytaj dalej

Kategoria trybu

Date: Listopad 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria trybu (категория наклонения) W języku rosyjskim wyróżniamy trzy tryby:   tryboznajmujący (изъявительное наклонение), trybrozkazujący (повелительное наклонение), trybprzypuszczający (сослагательное наклонение).   Tryb oznajmujący (изъявительноенаклонение) – orzeka o otaczającej nas rzeczywistości, wyraża stwierdzenie jakiegoś faktu. W trybie oznajmującym czasowniki występują w formie czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego, np. Мамапокупает/купила/будетпокупатькартошку.   Tryb rozkazujący (повелительноенаклонение) – wyraża nakłonienie…

Czytaj dalej

Kategoria strony

Date: Listopad 4, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria strony czasownika (категория залога)   Kategoria strony czasownika, to bardzo złożony temat, dlatego omówimy podstawowe zagadnienia.   W języku rosyjskim wyróżniamy trzy strony czasownika:   1) strona czynna (действительный залог), 2) strona bierna (страдательный залог), 3) strona zwrotna (возвратно-средний залог). W języku rosyjskim wyróżniamy czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Przechodnie czasowniki wyrażają czynność przechodzącą od podmiotu (wykonawcy) na przedmiot,…

Czytaj dalej