• Znajdź nas

Rząd czasowników

Date: Grudzień 28, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

  беречь кого? сберечь что? детей деньги pilnować kogo? strzec czego? ustrzec dzieci pieniędzy благодарить кого? поблагодарить что? врача судьбу dziękować komu? podziękować czemu? lekarzowi   losowi возглавлять что? возглавить министерство stawać (stać) na czele czego? stanąć na czele ministerstwa выполнять что? выполнить обещание, анкету wywiązywać się z czego? wypełniać co? wywiązać się dopełnić czego?…

Czytaj dalej

Imiesłów przysłówkowy

Date: Grudzień 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przysłówkowy (деепричастие) Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika niedokonanego bezokolicznik 3 osoba l.mn. przyrostek imiesłów плавать плава-ют -а- (-я-) плавая учиться уч-ат-ся учась Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika dokonanego bezokolicznik temat przyrostek imiesłów прыгнуть прыгну-ть -в- прыгнув проснуться просну-ть-ся -вши- проснувшись    

Czytaj dalej

Imiesłów przymiotnikowy

Date: Grudzień 1, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przymiotnikowy (причастие)   Tworzenie imiesłowu przymiotnikowego w stronie czynnej czasu teraźniejszego   bezokolicznik koniugacja 3 osoba, l.mn. przyrostek imiesłów писать I пиш-ут -ущ- пиш-ущ-ий говорить II говор-ят -ящ- говор-ящ-ий   Tworzenie imiesłowu przymiotnikowego w stronie czynnej czasu przeszłego bezokolicznik temat przyrostek imiesłów чита-ть на гласный -вш- чита-вш-ий привез-ти на согласный -ш- привёз-ш-ий   Tworzenie…

Czytaj dalej

Kategoria czasu

Date: Listopad 30, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria czasu (категория времени)   W języku rosyjskim wyróżniamy trzy czasy:   czas teraźniejszy (настоящее время), czas przeszły (прошедшее время), czas przyszły (будущее время).   Czas teraźniejszy (настоящеевремя) – tabelka odmiany została podana przy omówieniu koniugacji.   Czas przeszły (прошедшеевремя) tworzymy od tematu bezokolicznika, dodając do tematu następujące końcówki:   liczba pojedyncza liczba mnoga osoby rodzaj…

Czytaj dalej

Kategoria trybu

Date: Listopad 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria trybu (категория наклонения) W języku rosyjskim wyróżniamy trzy tryby:   tryboznajmujący (изъявительное наклонение), trybrozkazujący (повелительное наклонение), trybprzypuszczający (сослагательное наклонение).   Tryb oznajmujący (изъявительноенаклонение) – orzeka o otaczającej nas rzeczywistości, wyraża stwierdzenie jakiegoś faktu. W trybie oznajmującym czasowniki występują w formie czasu teraźniejszego, przeszłego i przyszłego, np. Мамапокупает/купила/будетпокупатькартошку.   Tryb rozkazujący (повелительноенаклонение) – wyraża nakłonienie…

Czytaj dalej

Kategoria strony

Date: Listopad 4, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria strony czasownika (категория залога)   Kategoria strony czasownika, to bardzo złożony temat, dlatego omówimy podstawowe zagadnienia.   W języku rosyjskim wyróżniamy trzy strony czasownika:   1) strona czynna (действительный залог), 2) strona bierna (страдательный залог), 3) strona zwrotna (возвратно-средний залог). W języku rosyjskim wyróżniamy czasowniki przechodnie i nieprzechodnie. Przechodnie czasowniki wyrażają czynność przechodzącą od podmiotu (wykonawcy) na przedmiot,…

Czytaj dalej

Kategoria aspektu

Date: Październik 27, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Kategoria aspektu (категория вида)   W języku rosyjskim wyróżniamy dwa aspekty:   1) czasowniki dokonane (совершенныйвидглагола) – często znaczenie czasownika wskazuje na ograniczenie czynności, np. приготовить, 2) czasownikiniedokonane (несовершенный вид глагола), np. готовить. Podaneprzykłady: готовить – приготовить tworzą parę (видовая пара). Czasowniki niedokonane tworzymy następująco:   dodając do czasownika dokonanego sufiks -ива, -ыва, -ва, -а,…

Czytaj dalej

Koniugacje

Date: Październik 20, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

W języku rosyjskim mamy dwie koniugacje (спряжения) (dwie odmiany czasownika przez osoby). Różnią się one końcówkami, jakie czasowniki przybierają przy odmianie. W pierwszej koniugacji są to kolejno końcówki: -у/-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/-ют; zaś w drugiej: -у/-ю, -ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят.   Osoba I koniugacja II koniugacja жить говорить Liczba pojedyncza я ты…

Czytaj dalej

Czasownik

Date: Październik 13, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Czasownik (глагол)   Czasownik odmienia się przez osoby, liczby, rodzaj. Wyraża się w takich kategoriach, jak: aspekt, strona, tryb oraz czas.   bezokolicznik – инфинитив Formę wyjściową czasownika nazywamy bezokolicznikiem. Bezokolicznik jest odpowiedzią na pytanie что делать? – co robić? Na końcu bezokolicznika stawiamy znak miękki, który pełni tu funkcję zmiękczającą. Bezokolicznik, czyli podstawowa forma…

Czytaj dalej

Ortografia liczebników

Date: Wrzesień 25, 2014 Author: Aleksandra Categories: Liczebnik, Ortografia rosyjska 0

W liczebnikach głównych od 5 do 20 i w liczebniku 30 znak miękki piszemy na końcu słowa, np. пять, двадцать, тридцать. W liczebnikach głównych od 50 do 80 i od 500 do 900 znak miękki piszemy w środku słowa, np. пятьдесят, шестьдесят, семьсот.    

Czytaj dalej