• Znajdź nas

Przymiotnik zaimkowy dzierżawczy

Date: Wrzesień 13, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

Przymiotnik zaimkowy dzierżawczy   r.m r.ż r.n l.mn мой моя моё мои твой твоя твоё твои его, её, его его, её, его его, её, его его, её, его наш наша наше наши ваш ваша ваше ваши их их их их  

Czytaj dalej

Stopniowanie przymiotników

Date: Wrzesień 11, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

Stopień wyższy (сравнительная степень) przymiotnika możemy utworzyć według dwóch wzorów: analitycznie – wzór tworzenia wygląda następująco: более + podstawowa forma przymiotnika, np. более красивый, более красивая, более красивое. Od tej reguły istnieją również wyjątki – nieregularne formy tworzenia, które w stopniu wyższym mają końcówkę -е:   хороший – лучше плохой – хуже высокий – выше…

Czytaj dalej

Przymiotniki miękkotematowe

Date: Wrzesień 9, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

Odmiana przymiotników miękkotematowych (czyli o temacie zakończonym na miękką spółgłoskę) Liczba pojedyncza Przypadki Rodzaj męski Rodzaj nijaki И. какой? какое? Р. какого? Д. какому? В. какой? какого? какое? Т. (с) каким? П. (о) каком? зимний зимнего зимнему зимний; зимнего зимним зимнем зимнее зимнего зимнему зимнее зимним зимнем Przypadki Rodzaj żeński И. какая? Р. какой? Д….

Czytaj dalej

Przymiotniki twardotematowe

Date: Wrzesień 7, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

Odmiana przymiotników twardotematowych (czyli o temacie zakończonym na twardą spółgłoskę) Liczba pojedyncza Przypadki Rodzaj męski Rodzaj nijaki И. какой? какое? Р. какого? Д. какому? В. какой? какого? какое? Т. (с) каким? П. (о) каком? красивый красивого красивому красивый; красивого красивым красивом красивое красивого красивому красивое красивым красивом Przypadki Rodzaj żeński И. какая? Р. какой? Д. какой?…

Czytaj dalej

Krótka forma przymiotnika

Date: Wrzesień 6, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

W języku rosyjskim używa się także krótkiej formy przymiotnika.   pełna forma r.męski r.żeński r.nijaki liczba mnoga плохой плох плоха плохо плохи малый мал мала мало малы   Jeśli chcemy powiedzieć, że, np. jakaś część garderoby jest dla nas za mała, za duża, za wąska itp., to w zdaniu użyjemy krótkiej formy przymiotnika. Эта юбка…

Czytaj dalej

Przymiotnik

Date: Wrzesień 3, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przymiotnik 0

Przymiotnik (имя прилагательное) W języku rosyjskim przymiotnik odmienia się przez rodzaj, liczbę i przypadki. W języku rosyjskim rzeczownik dzielimy na następujące grupy: jakościowe (качественные) – np. белый; określają cechę przedmiotu, względne (относительные) – np. деревянный, określają cechę przedmiotu w odniesieniu do innego przedmiotu, osoby, materiału, miejsca, itp., porządkowe (порядковые) – np. первый, zaimkowe (местоименные) -…

Czytaj dalej