• Znajdź nas

Stopień wyższy przysłówków

Date: Wrzesień 17, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przysłówek 0

Stopień wyższy (сравнительная степень) przydawkowych przysłówków sposobu (качечтвенные наречия образа действия) możemy utworzyć według dwóch wzorów: 1) analitycznie – wzór tworzenia wygląda następująco: более + podstawowa forma przysłówka, np. более быстро, 2) syntetycznie – przez dodanie do tematu formy podstawowej końcówkę -ее, np. быстрее.   Od tej reguły istnieją również wyjątki – nieregularne formy tworzenia,…

Czytaj dalej

Przysłówek

Date: Wrzesień 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Przysłówek 0

Przysłówek – наречие   Przysłówek odpowiada na pytania jak? – как? gdzie? – где? kiedy? – когда? Jest to nieodmienna część mowy.   W języku rosyjskim przysłówek dzielimy na następujące grupy: 1) przydawkowe (качественные) – sposobu (образа действия) – np. быстро, – miary (меры) – np. много, – stopnia (степени) – np. очень, 2) okolicznikowe…

Czytaj dalej