• Znajdź nas

Pisownia przedrostków без-, воз-, из-, раз-, бес-, вос-, ис-, рас-, рос-

Date: Lipiec 1, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Przedrostki без-, воз-, из-, раз- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną з) występują przez spółgłoską dźwięczną i samogłoską, np. возвратить (oddać). Przedrostki бес-, вос-, ис-, рас- (kończą się na spółgłoskę dźwięczną с) występują przed spółgłoską bezdźwięczną, np. воспитать (wychować). Przedrostek рос- występuje zawsze pod akcentem w takich wyrazach, jak: роспуск (rozwiązanie, rozpuszczenie), роспись (fresk, malowidło), росчерк…

Czytaj dalej

Pisownia -ся, -сь

Date: Maj 31, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

-ся, -сь to odpowiedniki polskiej partykuły zwrotnej „się”. Zarówno -ся, jak i -сь, w języku rosyjskim, w czasownikach, piszemy zawsze łącznie. Partykułę zwrotną -ся piszemy po spółgłosce, np. он моется, zaś -сь po samogłosce, np. я моюсь.  

Czytaj dalej

Pisownia liczebnika пол (pół)

Date: Luty 20, 2015 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

W wyrazach złożonych liczebnik пол piszemy z łącznikiem, gdy: 1) następne słowo zaczyna się na spółgłoskę л (пол-литра); 2) następne słowo zaczyna się na samogłoskę (пол-яблока); 3) następne słowo jest nazwą własną (пол-Варшавы). W pozostałych wyrazach złożonych liczebnik piszemy łącznie z następującym po nim wyrazem (полчаса).  

Czytaj dalej

Pisownia е, ё po ж, ш, ч, щ, ц

Date: Październik 2, 2014 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Po ж, ш, ч, щ w części rdzeniowej (w temacie) wyrazu piszemy е, ё, np. чёрный (czarny), шёлк (jedwab). Wyjątki: крыжовник (agrest), обжора (obżartuch), шёв (szew), шомпол (wycior), шоколад (czekolada), шорох (szmer), трущоба (matecznik), ожог (oparzenie), шоссе (szosa), шорник (rymarz), шокировать (szokować), чокаться (trącać się kieliszkami), шофёр (szofer), жонглёр (żongler). Po ж, ш, ч, щ,…

Czytaj dalej

Pisownia и, е, ы po ц

Date: Wrzesień 29, 2014 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Po ц w środku wyrazu piszemy и, е. Wyjątki to: циган (Cygan), на цыпочках (na paluszkach), цыплёнок (kurczaczek), циц! (cicho sza!). Wyjątki można szybko zapamiętać przywołując zadanie: Цыган подошёл на цыпочках у цыплёнку и сказал «цыц!». – Cygan podszedł na paluszkach do kurczaczka i powiedział „cicho sza!”. Po ц na końcu wyrazu zawsze stawiamy samogłoskę…

Czytaj dalej

Pisownia samogłosek po spółgłoskach ж, ш, ч, щ, ц

Date: Wrzesień 26, 2014 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Po spółgłoskach ж, ш, ч, щ, ц piszemy samogłoski у, а, и, о, ё (nie piszemy następujących samogłosek: ю, я, ы). Wyjątki: парашют (spadochron), брошюра (broszura), жюри (jury). To wyrazy, przede wszystkim pochodzenia obcego.    

Czytaj dalej

Ortografia liczebników

Date: Wrzesień 25, 2014 Author: Aleksandra Categories: Liczebnik, Ortografia rosyjska 0

W liczebnikach głównych od 5 do 20 i w liczebniku 30 znak miękki piszemy na końcu słowa, np. пять, двадцать, тридцать. W liczebnikach głównych od 50 do 80 i od 500 do 900 znak miękki piszemy w środku słowa, np. пятьдесят, шестьдесят, семьсот.    

Czytaj dalej

Znak twardy „ъ”

Date: Sierpień 29, 2014 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Znak twardy piszemy po przedrostku zakończonym na spółgłoskę i przed tzw. samogłoską jotowaną (е, ю, я, ё), np. съел (zjadł), въехал (wjechał), съехал (zjechał), подъехал (podjechał), объявление (ogłoszenie).  

Czytaj dalej

Znak miękki „ь”

Date: Sierpień 28, 2014 Author: Aleksandra Categories: Ortografia rosyjska 0

Znak miękki ьpełni trzy funkcje: 1) zmiękczającą – zmiękcza poprzedzającą go spółgłoskę (понедельник); 2) gramatyczną – wskazuje na formę gramatyczną, np. bezokolicznik; 3) rozdzielającą – po spółgłosce i przed samogłoską jotowaną е, ё, ю, я (здоровье). Ad 2. W funkcji gramatycznej znak miękki ьwystępuje w następujących przypadkach: W bezokoliczniku, np. спать, играть. W 2 osobie…

Czytaj dalej