• Znajdź nas

Imiesłów przysłówkowy

Date: Grudzień 15, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

Imiesłów przysłówkowy (деепричастие)

Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika niedokonanego

bezokolicznik

3 osoba l.mn.

przyrostek

imiesłów

плавать

плава-ют

-а- (-я-)

плавая

учиться

уч-ат-ся

учась

Tworzenie imiesłowu przysłówkowego od czasownika dokonanego

bezokolicznik

temat

przyrostek

imiesłów

прыгнуть

прыгну-ть

-в-

прыгнув

проснуться

просну-ть-ся

-вши-

проснувшись

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.