• Znajdź nas

Rząd czasowników

Date: Grudzień 28, 2014 Author: Aleksandra Categories: Czasownik 0

 

беречь кого?

сберечь что?

детей

деньги

pilnować kogo?

strzec czego?

ustrzec

dzieci

pieniędzy

благодарить кого?

поблагодарить что?

врача

судьбу

dziękować komu?

podziękować czemu?

lekarzowi

 

losowi

возглавлять что?

возглавить

министерство

stawać (stać) na czele czego?

stanąć na czele

ministerstwa
выполнять что?

выполнить

обещание, анкету wywiązywać się z czego?

wypełniać co?

wywiązać się

dopełnić czego?

z obietnicy

 

ankietę

 

obowiązku

забывать что?

забыть

адрес

zapominać czego?

zapomnieć

adresu
заслужить что?

славу

zasłużyć na co? na sławę
защищать что?

защитить

дипломную работу

bronić kogo? czego? pracy dyplomowej
извинятького?

извинить(кому?) что?

подругу

подругееёрассеянность

wybaczać komu?

wybaczyć co?

koleżance

koleżance jej roztrzepanie

испытывать что?

испытать

мучение

doznawać czego?

doznać

męki
метать что?

метнуть

копьё

rzucać czym?

rzucić

oszczepem
ненавидеть кого? что?

врага, математику

nienawidzić kogo?czego? wroga, matematyki
отвечать что?

ответить

урок

odpowiadać zczego?

odpowiedzieć

z pracy domowej
отстаивать кого?

отстоять что?

ребёнка

своё точку зрения

bronić czego?

obronić kogo? co?

dziecka

swojego punktu widzenia

 

перебивать кого?

перебить

учителя

przerywać komu?

przerwać

nauczycielowi
поздравлять кого?

поздравить с чем?

маму

с днём рождения

gratulować komu?

pogratulować czego?

składać życzenia komu?

złożyć życzenia z okazji czego?

mamie

sukcesu

 

mamie

 

z okazji urodzin

потрясать кого?

потрясти что?

телезрителей

публику

wstrząsać kim?

wstrząsnąć czym?

widzami
прерывать кого?

прервать

профессора

przerywać komu?

przerwać

profesorowi
прощать кого?

простить

родителей

wybaczać komu?

wybaczyć

rodzicom
сдерживать что?

сдержать

слово

dotrzymywać czego?

dotrzymać

słowa
слушать кого?

послушать что?

выслушать

докладчика

доклад

słuchać kogo?

posłuchać czego?

wysłuchać

referenta

referatu

соблюдать что?

диету

przestrzegać czego? diety
сопровождать кого? что? журналистов, пару towarzyszyć komu? czemu? dziennikarzom, parze
стеречь кого? что?

детей, стадо

pilnować kogo?

strzecczego?

dzieci

stada

упрекать кого?

упрекнуть в чём?

друзей

в лицемерии

zarzucać komu?

zarzucić co?

kolegom

dwulicowość

учить что?

выучить

русский язык

uczyć sięczego?

nauczyć się

języka rosyjskiego

 

Tags: , , , , , , , , ,

Comments are closed.